Titreyiş, titreme, ürperiş ...

Raşe,
Lerze, (Farsça lerze),
Eskiden, Titreme, titreyiş.
İrziz, (Osmanlıca Titreme),
Titreme,
Raşe, (Arapça),
Titreyiş, ürkme.
Korku veya soğuktan titreyiş, ürkme.
Sarsıntı,