Güzel...

Vesim, (Arapça),
Güzel yüzlü.
Vüsemâ-Visâm,
Güzel yüzlü. 
Güzel çehre.