Güzellik ...

Hüsn, (Farsça).
Hüsün,
Güzellik. 
İyilik. 
Eksiksizlik. 
Hoşluk, olgunluk, 
Mükemmellik, (Arapça).