Güzellik, alımlılık...

An,
Görk,
Revnak,
Halk dilinde,  Görk,
Güzellik, gösteriş.
Güzellik, hüsün, yüz güzelliği. 
Meziyet, iyi huy. 
Süs, ziynet.