Kuş kanadının büyük tüyü ...

Telek,
Kuşların gövde, kanat ve kuyruğunda bulunan, uçma, örtü ve kuyruk telekleri olarak üçe ayrılan, çeşitli renklerde kalın eksenli tüy.
Kuş, tavuk vb. hayvanların kanat kalemleri.

Telek tüyleri,
Büyük ve uzun tüylerdir. Yan dalcıkları çengellidir ve bu tüyler dik dururlar. Telekler kuş vücudunun belli bölgelerinden çıkarlar. Bu bölgelerin dışında kalan kısımlar ya tamamen çıplak veya hav tüyleri ile örtülüdür. 

Telekler de; uçma telekleri, kuyruk telekleri ve örtü telekleri olmak üzere üç çeşittir. Telekler çeşitli renklerde olabilirler.

Tüyler eksen ve bayrak kısımlarına göre üç gruba ayrılır: 
Bunlar;
1-Telekler,
2-Hav Tüyleri, 
3-Kıl Tüyleri,