Ot ya da ekin yığını ...

Dokurcun, (Fr. dizeau ).
Tokurcun,
Halk dilinde,

Ot veya ekin yığını. 
Başakları iç yana gelerek dokuz ya da on üç bağlamdan yapılmış ekin yığınları.

Dokuztaş oyunu. 
Çizgili şayak kumaş, Tokurcun.
Çeşitli sayılardaki ekin demetlerinden yapılmış yığın.
Ekin demetlerinden yapılan yığın.