Saf, temiz kimse...

Zaki, (Arapça),
Zâkiyye.
Saf ve temiz kimse. Hareket ve davranışları düzgün olan kişi.
Saf, katışıksız, temiz, pak.