"Aptal, Salak" anlamında argo sözcük ...

Angoraki,
Argoda aptal, bön, salak,
Zekâsı pek gelişmemiş, 
Zekâ yoksunu, alık, 
Ahmak, alık salık,