Yemin etme ...

İla,
Yemin,
Kasem,
Hilf,
Yemin daha çok Allah'ın isimleri veya zâtî sıfatlarıdan birisi anılarak yapılan kasem için kullanılır. 
İlâ: Erkeğin karısı ile bir müddet cinsi münasebette bu­lunmamaya yemin etmesi demektir. Bu müddet hür kadın için en az dört ay, cariye için iki aydır. Müddetin çoğu için hudut yoktur.

Karısı ile cinsi münasebette bulunmamak için yemin eden bir kimsenin; karısı hür olursa dört aydan, hür olmazsa iki ay­dan fazla işi uzatmaması lazımdır. İşi uzatmayıp bu müddet içinde karısı ile cinsi münasebette bulunursa ne ala. Bunun için (yani yeminini bozduğu için) keffaret verir. Nikahına hiçbir zarar gelmez. Yemininde durarak adı geçen müddet içinde karısı ile cinsi münasebette bulunmazsa, karısı kendisinden bir talak-ı bayin ile boş olur. 
Bir kimse karısına "Vallahi ben sana cinsi yakınlıkta bu­lunmayacağım" veya "Vallahi ben 4 ay cinsel yakınlıkta bu­lunmayacağım" dese ila yapmış olur.