Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma ...

Tahkir, (Arapça).
Aşağılama, onur kırma, onuruna dokunma.
Hareket etmek. 
Hor görmek. 
Küçük görmek. 
Aşağı ve alçak addetmek.