Trafiği yoğun yol ...

Arter, (Fr. artère, İng. Artery).
Trafiği yoğun yol. 
Trafiği yoğun olan ana yol.
Ana yol demektir.  

Arter, Van Gölü içinde bulunan Kuş Adası' nın Batı kaynaklarındaki adı.