Beyaz, iri taneli ve kırmızı başaklı bir buğday cinsi ...

Akekin,
Beyaz, iri taneli, kırmızı başaklı bir çeşit kılçıklı buğday.
Beyaz, iri taneli ve kırmızı başaklı bir buğday cinsi,