1 Mayıs 2012 Salı

Türk müziğinde kullanılmış bir makam ...

Nesim,

Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar:
 • 1. Âb-ı Kevser
 • 2. Acem
 • 3. Acem-Aşîrân
 • 4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
 • 5. Acem-Bûselik
 • 6. Acem-Irak
 • 7. Acem-Kürdî
 • 8. Acem-Murassa
 • 9. Acem-Rast
 • 10. Acem-Zemzeme
 • 11. Acem-Zir-Keşîde
 • 12. Acemli Rast
 • 13. Âgâaze-i Kâbili
 • 14. Aheng-i-Tarâb
 • 15. Akberi
 • 16. Anber-Efşân
 • 17. Arabân
 • 18. Arabân-Kürdî
 • 19. Arabân-Nigâr
 • 20. Arabân-ı-Cedîd
 • 21. Arazbâr
 • 22. Arazbâr-Bûselik
 • 23. Arazbâr-Zemzeme
 • 24. Âvâz-ı Zenbûr
 • 25. Azrâ
 • 26. Aşîrân
 • 27. Aşîrân-Mâye
 • 28. Aşîrân-Vefâdar
 • 29. Aşîrân-Zemzeme
 • 30. Aşk-Efzâ
 • 31. Bâd-ı-Sabâ
 • 32. Bahâr
 • 33. Bahr-i-Nâzik
 • 34. Bayâti
 • 35. Bayâti-Arabân
 • 36. Bayâti-Arabân-Bûselik
 • 37. Bayâti-Aşîrân
 • 38. Bayâti-Bûselik
 • 39. Bayâti-Hisâr
 • 40. Bayâti-Isfahân
 • 41. Bayâti-Kürdî
 • 42. Bend-i-Bûselik
 • 43. Bend-i-Hisâr
 • 44. Beste-Hisâr
 • 45. Beste-Isfahân
 • 46. Beste-Nigâr
 • 47. Beste-Nigâr-Hisarek
 • 48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
 • 49. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
 • 50. Beynel-Bahreyn
 • 51. Beyzâ
 • 52. Bezm-i Tarâb
 • 53. Bezmâra
 • 54. Buhârî
 • 55. Bûselik
 • 56. Bûselik-Aşîrân
 • 57. Bûselik-Gerdâniye
 • 58. Bûselik-Geveyşt
 • 59. Bûselik-Mâye
 • 60. Bûselik-Nevrûz
 • 61. Bûselik-Selmek
 • 62. Bûselik-Şehnaz
 • 63. Bûstan
 • 64. Büzürk
 • 65. Büzürk-Gerdâniye
 • 66. Büzürk-Geveyşt
 • 67. Büzürk-Mâye
 • 68. Büzürk-Nevrûz
 • 69. Büzürk-Selmek
 • 70. Büzürk-Şehnâz
 • 71. Canfezâ
 • 72. Çârgâh
 • 73. Çârgâh-Âcem
 • 74. Çârgâh-Gerdâniye
 • 75. Çârgâh-Mahûr
 • 76. Çehâr-Âgâazin
 • 77. Daği-Bayâti
 • 78. Danişverân
 • 79. Dil Âvîz
 • 80. Dil-Ârâ
 • 81. Dil-Efruz
 • 82. Dil-Keşîde
 • 83. Dil-Nişîn
 • 84. Dil-Rübâ
 • 85. Dil-Sûz
 • 86. Dildâr
 • 87. Dilkeş-Hâverân
 • 88. Dilküşâ
 • 89. Dost-Gahî
 • 90. Dügâh
 • 91. Dügâh-Bûselik
 • 92. Dügâh-Mâye
 • 93. Dügâh-ı Acem
 • 94. Dügâh-ı Kadîm
 • 95. Ebû-Selik
 • 96. Efrûhiten
 • 97. Evcârâ
 • 98. Evc (Eviç)
 • 99. Evc-Aşirân)
 • 100. Evc-Bûselik
 • 101. Evc-Gerdâniye
 • 102. Evc-i Muhâlif
 • 103. Evc-Isfahân
 • 104. Evc-Maklüb
 • 105. Evc-Mâye
 • 106. Evc-Nihâvendi
 • 107. Ferâh
 • 108. Ferâh-Âver
 • 109. Ferâh-Zâyi
 • 110. Ferâhfezâ
 • 111. Ferâhnâk
 • 112. Ferâhnümâ
 • 113. Ferâhzâr
 • 114. Gamz-Edâ
 • 115. Gazâl
 • 116. Gerdâniye
 • 117. Gerdâniye-Bûselik
 • 118. Gerdâniye-Büzürk
 • 119. Gerdâniye-Hicâz
 • 120. Gerdâniye-Hüseynî
 • 121. Gerdâniye-Irak
 • 122. Gerdâniye-Isfahân
 • 123. Gerdâniye-Kûçek
 • 124. Gerdâniye-Kürdî
 • 125. Gerdâniye-Nevâ
 • 126. Gerdâniye-Nigâr
 • 127. Gerdâniye-Nikrîzi
 • 128. Gerdâniye-Rast
 • 129. Gerdâniye-Rehâvî
 • 130. Gerdâniye-Uşşâk
 • 131. Gerdâniye-Zirgüle
 • 132. Geveyşt
 • 133. Geveyşt-Bûselik
 • 134. Geveyşt-Büzürk
 • 135. Geveyşt-Gerdâniye
 • 136. Geveyşt-Hicâz
 • 137. Geveyşt-Hüseynî
 • 138. Geveyşt-Irak
 • 139. Geveyşt-Isfahân
 • 140. Geveyşt-Kûçek
 • 141. Geveyşt-Nevâ
 • 142. Geveyşt-Rehâvî
 • 143. Geveyşt-Uşşâk
 • 144. Geveyşt-Zirgüle
 • 145. Gonca-i-Rânâ
 • 146. Gururî
 • 147. Gül-Ruh
 • 148. Güldeste
 • 149. Gülistân
 • 150. Gülizâr
 • 151. Gülnâri
 • 152. Gülzâr
 • 153. Gülşen-i Vefâ
 • 154. Hadrâ (Hazrâ)
 • 155. Harran
 • 156. Hâver
 • 157. Hayâl-i Murâd
 • 158. Hayân
 • 159. Hazân
 • 160. Heftgâh
 • 161. Hicâz
 • 162. Hicâz Aşirân
 • 163. Hicâz-Acem
 • 164. Hicâz-Bûselik
 • 165. Hicâz-Büzürk
 • 166. Hicâz-Gerdâniye
 • 167. Hicâz-Geveyşt
 • 168. Hicâz-Irak
 • 169. Hicâz-Mâye
 • 170. Hicâz-Nevrûz
 • 171. Hicâz-Selmek
 • 172. Hicâz-ı Muhâlif
 • 173. Hicâz-ı Reke
 • 174. Hicâz-ı Türkî
 • 175. Hicâz-ı-Hicâz
 • 176. Hicâz-Zemzeme
 • 177. Hicâz-Şehnâz
 • 178. Hicâzeyn
 • 179. Hicâzî Hüseynî
 • 180. Hicâzî Isfahân
 • 181. Hicâzî Uşşâk
 • 182. Hicâzkâr
 • 183. Hicâzkâr-Bûselik
 • 184. Hicâzkârı-Kürdî
 • 185. Hisâr
 • 186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
 • 187. Hisâr-Aşîrân
 • 188. Hisâr-Bûselik
 • 189. Hisâr-Evc
 • 190. Hisâr-ı Büzürk
 • 191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
 • 192. Hisâr-ı Kâdim
 • 193. Hisâr-ı Kürdî
 • 194. Hisâr-ı Nîk
 • 195. Hisârek
 • 196. Hocest
 • 197. Horasan
 • 198. Hoş-Serâ
 • 199. Hucet
 • 200. Hudavendigâr
 • 201. Hufte-Isfahân
 • 202. Hûzi
 • 203. Huzî-Aşîrân
 • 204. Hûzi-Bûselik
 • 205. Hümâyûn
 • 206. Hüseynî
 • 207. Hüseynî- Geveyşt
 • 208. Hüseynî-Acem
 • 209. Hüseynî-Aşîrân
 • 210. Hüseynî-Bûselik
 • 211. Hüseynî-Gerdâniye
 • 212. Hüseynî-Horasâni
 • 213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
 • 214. Hüseynî-Nevrûz
 • 215. Hüseynî-Nikrîz
 • 216. Hüseynî-Rehâvi
 • 217. Hüseynî-Sabâ
 • 218. Hüseynî-Şehnâz
 • 219. Hüsn-ü Ân
 • 220. Hüzzâm
 • 221. Hüzzâm-ı Cedîd
 • 222. Hüzzâm-ı Kadîm
 • 223. Hüzzâm-ı Rûmi
 • 224. Irak
 • 225. Irak-Geceyşt
 • 226. Irak-Gerdâniye
 • 227. Irak-Mâye
 • 228. Irak-Nevrûz
 • 229. Irak-Selmek
 • 230. Irak-Şehnâz
 • 231. Irakı Acem
 • 232. Isfahân
 • 233. Isfahân-Bûselik
 • 234. Isfahân-Gerdâniye
 • 235. Isfahân-Geveyşt
 • 236. Isfahân-Irak
 • 237. Isfahân-Mâye
 • 238. Isfahân-Nevrûz
 • 239. Isfahân-Selmek
 • 240. Ifahân-ı Cedîd
 • 241. Isfahân-ı Sultâni
 • 242. Isfahân-Zemzeme
 • 243. Isfahân-Şehnâz
 • 244. Isfahânek-i Atîyk
 • 245. Isfahânek-i Cedîd
 • 246. Isfahânek
 • 247. Kâbilî
 • 248. Karcığar
 • 249. Kebûter
 • 250. Kûçek
 • 251. Kûçek-Geveyşt
 • 252. Kûçek-Mâye
 • 253. Kûçek-Nevrûz
 • 254. Kûçek-Selmek
 • 255. Kûçek-Sümbüle
 • 256. Kûçek-Zemzeme
 • 257. Kûçek-Şehnâz
 • 258. Kürdî
 • 259. Kürdî-Aşîrân
 • 260. Kürdîli Çârgâh
 • 261. Kürdîli Hicâzkâr
 • 262. Kürdîli Hümâyûn
 • 263. Lâle-Gül
 • 264. Lâle-Rûh
 • 265. Mâhûr
 • 266. Mâhûr-Aşîrân
 • 267. Mâhûr-Bûselik
 • 268. Mâhûr-Hân
 • 269. Mâhûr-i Kebîr
 • 270. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
 • 271. Mâhûr-i Sagîyr
 • 272. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
 • 273. Mâhûri
 • 274. Matlûb
 • 275. Matlûbek
 • 276. Mâverâünnehr
 • 277. Mâye
 • 278. Mâye-Bûselik
 • 279. Mâye-Büzürk
 • 280. Mâye-Hicâz
 • 281. Mâye-Hüseynî
 • 282. Mâye-i Atîyk
 • 283. Mâye-i Kebîr
 • 284. Mâye-i Kevser
 • 285. Mâye-Irak
 • 286. Mâye-Isfahân
 • 287. Mâye-Kûçek
 • 288. Mâye-Nevâ
 • 289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
 • 290. Mâye-Rehâvî
 • 291. Mâye-Uşşâk
 • 292. Mâye-Zirgüle
 • 293. Mâşûk
 • 294. Meclis-Efrûz
 • 295. Mellâhi
 • 296. Mezmîm
 • 297. Mihr-i Cân
 • 298. Muhâlif
 • 299. Muhâlif-i Irak
 • 300. Muhâlif-i Rast
 • 301. Muhâlifek
 • 302. Muhayyer
 • 303. Muhayyer Bûselik
 • 304. Muhayyer Irak
 • 305. Muhayyer Kürdî
 • 306.Muhayyer Segâh
 • 307.Muhayyer Sümbüle
 • 308.Muhayyer Zirgüle
 • 309.Muhayyer-Zîrkeş
 • 310.Mûtedil
 • 311.Mûtrıbân
 • 312.Mûvafık
 • 313.Müberkâa
 • 314.Mücenebûr-Remel
 • 315.Müjdegâni
 • 316.Mürgâk
 • 317.Müsteâr
 • 318.Müsteârek
 • 319. Müteaddi
 • 320. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
 • 321. Na-Murâd
 • 322. Nağme-i Kâbil
 • 323. Nâz
 • 324. Nâz-u Niyaz
 • 325. Nâzenin
 • 326. Necd-i Hüseynî
 • 327. Nesîm
 • 328. Nev-Edâ
 • 329. Nev-Eser
 • 330. Nev-Resîde
 • 331. Nevâ
 • 332. Nevâ-Acem
 • 333. Nevâ-Aşîrân
 • 334. Nevâ-Bûselik
 • 335. Nevâ-Gerdâniye
 • 336. Nevâ-Geveyşt
 • 337. Nevâ-Hüseynî
 • 338. Nevâ-Kürdî
 • 339. Nevâ-Mâye
 • 340. Nevâ-Nevrûz
 • 341. Nevâ-Selmek
 • 342. Nevâ-Şehnâz
 • 343. Nevây-ı Uşşâk
 • 344. Nevâziş
 • 345. Nevbahâr
 • 346. Nevrûz
 • 347. Nevrûz-Bayâti
 • 348. Nevrûz-Bûselik
 • 349. Nevrûz-Büzürk
 • 350. Nevrûz-Hicâz
 • 351. Nevrûz-Hüseynî
 • 352. Nevrûz-i Acem
 • 353. Nevrûz-i Arâb
 • 354. Nevrûz-i Hârâ
 • 355. Nevrûz-i Rast
 • 356. Nevrûz-i Rûmî
 • 357. Nevrûz-i Sultâni
 • 358. Nevrûz-Irak
 • 359. Nevrûz-Isfahân
 • 360. Nevrûz-Kûçek
 • 361. Nevrûz-Nevâ
 • 362. Nevrûz-Rehâvî
 • 363. Nevrûz-Sabâ
 • 364. Nevrûz-Uşşâk
 • 365. Nevrûz-Zirgüle
 • 366. Neşât-Âver
 • 367. Nigâr
 • 368. Nigâr-ı Nîk
 • 369. Nigâr-ı Nîk-Acem
 • 370. Nigârçek
 • 371. Nigârek
 • 372. Nihâvend
 • 373. Nihâvendi Cedîd
 • 374. Nihâvendi Kebir
 • 375. Nihâvendi Rûmî
 • 376. Nihâvendi Sagîyr
 • 377. Nikrîz
 • 378. Nikrîz-i Kebir
 • 379. Nikrîz-i Sagîyr
 • 380. Nikrîz-Segâh
 • 381. Nişâbûr (Nişâpûr)
 • 382. Nişâbûrek
 • 383. Nühüft (Nihift)
 • 384. Nühüft-Hicâzî
 • 385. Nühüft-i Kâdîm
 • 386. Pay-Zen-i Sabâ
 • 387. Pençgâh
 • 388. Pençgâh-ı Aşl
 • 389. Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
 • 390. Perzerîn
 • 391. Pesendîde
 • 392. Pûşegân
 • 393. Râh-i Gül
 • 394. Râh-i Hâr-Ken
 • 395. Râh-i Hâr-Keş
 • 396. Râh-i Hûsrevâni
 • 397. Râh-i Rûh
 • 398. Râh-i Şeb-Diz
 • 399. Rahat-Fezâ
 • 400. Rahâtül-Ervâh
 • 401. Râmiş-Huvar
 • 402. Râmiş-i Cân
 • 403. Rast
 • 404. Rast-Acem
 • 405. Rast-Gerdâniye
 • 406. Rast-Geveyşt
 • 407. Rast-Hâverân
 • 408. Rast-Kürdî
 • 409. Rast-Mâhir
 • 410. Rast-Mâye
 • 411. Rast-Nevrûz
 • 412. Rast-Selmek
 • 413. Rast-ı Cedîd
 • 414. Rast-ı Kebîr
 • 415. Rast-Şehnâz
 • 416. Rehâvî (Rehâvî)
 • 417. Rehâvî-Gerdanîye
 • 418. Rehâvî-Geveyşt
 • 419. Rehâvî-Mâye
 • 420. Rehâvî-Nevrûz
 • 421. Rehâvî-Selmek
 • 422. Rehâvî-Şehnâz
 • 423. Rekb (Çârgâh-Rekb)
 • 424. Rekb-i Nevrûz
 • 425. Reng-i Dil
 • 426. Revâ-Irak
 • 427. Revnâk-Nümâ
 • 428. Ridâyî
 • 429. Rûh
 • 430. Rûh-Efzâ
 • 431. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
 • 432. Rûy-i Aşîrân
 • 433. Rûy-i Hicâz
 • 434. Rûy-i Irak
 • 435. Rıdvân
 • 436. Sabâ
 • 437. Sabâ-Aşîrân
 • 438. Sabâ-Bûselik
 • 439. Sabâ-Uşşâk
 • 440. Sabâ-Zemzeme
 • 441. Safâ
 • 442. Sâzkâr
 • 443. Se-Bahr
 • 444. Sebz-Ender-Sebz
 • 445. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
 • 446. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
 • 447. Sebz-î Hisâr
 • 448. Sebz-î Tâze
 • 449. Sebzî
 • 450. Segâh
 • 451. Segâh-Acem
 • 452. Segâh-Arabân
 • 453. Segâh-Mâye (Mâye)
 • 454. Segâh-Muhayyer
 • 455. Selmek (Selmekî)
 • 456. Selmek-Büzürk
 • 457. Selmek-Hicâz
 • 458. Selmek-Hüseynî
 • 459. Selmek-i Kebîr
 • 460. Selmek-i Sagîyr
 • 461. Selmek-Irak
 • 462. Selmek-Isfahân
 • 463. Selmek-Kûçek
 • 464. Selmek-Rast
 • 465. Selmek-Rehâvî
 • 466. Selmek-Zirgüle
 • 467. Ser-Bülend
 • 468. Ser-Henk
 • 469. Serendâz (Seng-Endâz)
 • 470. Sipihr
 • 471. Sipihr-Hüseynî
 • 472. Sipihr-Uşşâk
 • 473. Sireng
 • 474. Sultân-ı Bûselik
 • 475. Sultân-ı Cedîd
 • 476. Sultân-ı Nevâ
 • 477. Sultân-ı Segâh
 • 478. Sultân-ı Yegâh
 • 479. Sultân-ı-Irak
 • 480. Suz-i Dil
 • 481. Suz-i Dilâra
 • 482. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
 • 483. Sünbüle
 • 484. Sünbüle-i Kâdîm
 • 485. Sünbüle-Nihâvend
 • 486. Şâd-Kâmı
 • 487. Şâh
 • 488. Şâhî
 • 489. Şâhvâr (Şehvâr)
 • 490. Şedd-i Arabân
 • 491. Şehnâz
 • 492. Şehnâz-Aşîrân
 • 493. Şehnâz-Bûselik
 • 494. Şehnâz-Büzürk
 • 495. Şehnâz-Hâverân (Irak)
 • 496. Şehnâz-Hicâz
 • 497. Şehnâz-Hüseynî
 • 498. Şehnâz-Kûçek
 • 499. Şehnâz-Kürdî
 • 500. Şehnâz-Nevâ
 • 501. Şehnâz-Rast
 • 502. Şehnâz-Rehâvî
 • 503. Şehnâz-Uşşâk
 • 504. Şehnâz-Zirgüle
 • 505. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
 • 506. Şehvâr
 • 507. Şems-Efrûz
 • 508. Şeref-Nümâ
 • 509. Şevk-Âver
 • 510. Şevk-Efzâ
 • 511. Şevk-Engîz
 • 512. Şevk-i Cedîd
 • 513. Şevk-i Dil
 • 514. Şevk-i Serâb
 • 515. Şevk-i Tarâb
 • 516. Şeşgâh
 • 517. Şiâr
 • 518. Şinâver
 • 519. Şirâz
 • 520. Şirâz-Sünbüle
 • 521. Şirîn
 • 522. Şîvekâr
 • 523. Şîvekeş
 • 524. Şîvenümâ
 • 525. Şûrî
 • 526. Şüster
 • 527. Tâhir
 • 528. Tâhir-Bûselik
 • 529. Tâhir-i Kebîr
 • 530. Tâhir-i Sagîyr
 • 531. Tâhir-Kürdî
 • 532. Tanık
 • 533. Tarz-ı Bihîn
 • 534. Tarz-ı Cedîd
 • 535. Tarz-ı Nevîn
 • 536. Tebrîz
 • 537. Tehrîzî
 • 538. Tereşşüd
 • 539. Terkîb-i Sabâ
 • 540. Tüvânger
 • 541. Urfa-Mâhûr
 • 542. Uzzâl
 • 543. Uzzâl-Acem
 • 544. Uzzâl-Hüseynî
 • 545. Uzzâl-Şehnâz
 • 546. Uşşâk
 • 547. Uşşâk-Aşîrân
 • 548. Uşşâk-Gerdâniye
 • 549. Uşşâk-Geveyşt
 • 550. Uşşâk-Mâye
 • 551. Uşşâk-Nevrûz
 • 552. Uşşâk-Selmek
 • 553. Uşşâk-Şehnâz
 • 554. Vâmık
 • 555. Vech-i Arazbâr
 • 556. Vech-i Bûselik
 • 557. Vech-i Hüseynî
 • 558. Vech-i Şehnâz
 • 559. Yâr
 • 560. Yegâh
 • 561. Zâd-ı Dil
 • 562. Zâvîl (Zavil)
 • 563. Zâvîli (Zâvûli)
 • 564. Zâvîli Isfahân
 • 565. Zâvîli Segâh
 • 566. Zemzem
 • 567. Zemzeme (Eski Zemzeme)
 • 568. Zemzeme-Kürdî
 • 569. Zende-Rûd
 • 570. Zengüle (Zirgüle)
 • 571. Zengüle-Bûselik
 • 572. Zengüle-Gerdâniye
 • 573. Zengüle-Geveyşt
 • 574. Zengüle-Mâye
 • 575. Zengüle-Nevrûz
 • 576. Zengüle-Selmek
 • 577. Zengüle-Şehnâz
 • 578. Zengüleli Sûznak
 • 579. Zevk-Bahş
 • 580. Zevk-i Dil
 • 581. Zevk-u Tarâb
 • 582. Zirefkend
 • 583. Zirefkend Şarkı
 • 584. Zirefkend-i Büzürk
 • 585. Zirefkend-i Kûçek
 • 586. Zirefkend-i Rûmi
 • 587. Zirkeş-Hâveran
 • 588. Zirkeş-Hüseynî
 • 589. Zirkeşîde
 • 590. Zülf-i Nigâr
Kaynak;  http://tr.wikipedia.org/

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Benzer Bulmaca ve Cevapları