Bir taşıtın hurdaya çıkması ...


Pert, (Fr. perte).
Değersizleşme, zarar.
Kötü,
Hurda,
Taşıtın artık kullanılamaz durumda olması,
Otomobil vasfını yitirecek derecede kaza geçirmesi sonucu oluşan yığın, hurda.

Aracın pert olması demek sigortalı bir aracın %70′ inin veya daha fazlasının hasara uğraması ya da onarım masraflarının aracın sigorta değerine yaklaşması demektir. 

Pert hasarlarda sigortalının, sigorta poliçesi, trafik kaza raporu, sürücünün alkol raporu, aracın hasarlı fotoğrafları, sürücünün ehliyet fotokopisi, aracın ruhsat fotokopisi ve prim ödendiğine dair makbuzlar ile birlikte 5 iş günü içinde sigorta şirketine hasar bildirimi yapması ve eksper talep etmesi gerekir.

Hasarın tespiti için görevlendirilen eksper, aracın parça ve onarım masraflarının listesini rapor şeklinde diğer evraklarla birlikte ilgili sigorta şirketine gönderir. Yapılan incelemede parça ve onarım masrafları toplamının aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç değerine ulaşması veya rayiç değerini geçmesi halinde araç tam hasarlı olarak kabul edilir. Aracın pert olması konusunda karşılıklı anlaşıldığı takdirde sigorta şirketi azami teminat limitini geçmemek koşuluyla aracın kaza tarihindeki sigorta rayiç bedelini belirler. Pert bedeli rayiç bedelden düştükten sonra kalan kısmı sigortalıya öder ve hasarlı araç da bu haliyle sigortalıya bırakılır. Pert olan aracın satışı ve yasal devir işlemleri tamamen sigortalının sorumluluğundadır.