Çığlık...

Vaveyla,
Çığlık,

Feryat,
Figan,
Acı, ince ve keskin ses, feryat, figan.
Çığlık, yaygara, feryat.
Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.