Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin ilk beyti ...


Matla,
Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin ilk beyti.
Makta,
Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin son beyti.