Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin son beyti ...

Makta,
Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin son beyti.
Matla,
Divan edebiyatında gazel ya da kasidenin ilk beyti.