Dört İncil yazarlarından biri olan hıristiyan azizi ...


Markos,
 
Dört incili yazan Hıristiyan azizleri;
Markos,
Luka,
Matta, 
Yuhanna.

Dört İncil vardır. Neden? Çünkü tanıklar çoktu. Bu tanıkların amacı yazmak değil, anlatmaktı. On yıllar boyunca, o zaman bilinen dünyayı dolaşıp İsa'yı, yaşamını ve öğretisini anlattılar ve her yerde küçük cemaatler kurdular. Bu tanıklıklar sonradan kaleme alındı. Ve 65-75 seneleri civarında Markos, Matta ve Luka ellerindeki belgeleri kullanarak İncil'lerini yazdılar. Daha sonra dördüncü İncil, Yuhanna'nın İncil'i kaleme alındı. Bu yıl tüm kiliselerde Markos’un İncil’i okunuyor.

Markos incili,
Markos ne bir havaridir, ne de bir şakirt. Bir taraftar olup İsa' nın ardından giden ve İsa'yı uzaktan izliyen Markos'un annesi ve kendisi Yeruşalem'deki ilk Hıristiyan cemaatinin üyeleridir. Markos Şimon Petrus'a çok yakındır. Markos'un,, bu ilk cemaatin sayılır üyeleri arasında bir kuzeni de vardır : Havarilerin Barnabas (tesellici) adı verdikleri Yusuf. Barnabas da kendi adına bir incil yazmıştır.

Zaman açısından ilk olanı Markos İncilidir.  Hıristiyan kaynaklarına göre 58 yıllarında yazılmıştı. Birçok araştırmacılara ve bu arada dinsel tarih yazarı Mircea Eliade'ye göre Hz.İsa'dan 30-35 yıl sonra 70 yıllarında yazılmış olduğudur. İncil'in kimin tarafından kaleme alındığı hususunda kesin bir kanıt olmamasına rağmen, kilise babalarından Papios 140 yılında yazdığı mektubunda, bu İncil' in havari Petrus' un yardımcısı Aziz Markos tarafından yazıldığını açıklamıştır. Bu yazı, Hıristiyan kaynaklarca kabul edilerek onların da görüşü olmuştur.
 
Ayrıca Hz. İsa’nın havarilerinden birisi de olan Barnabas, Barnaba, adlı havari kendi adını taşıyan İncil ile de tanınır.