Aristoteles' in felsefesini yeniden yorumlayarak İslam düşüncesiyle bağdaştırmaya çalışmış ünlü islam düşünürü ...