Kör yılan...

Angona, 
İng. Worm Snake, Blind Snake,
Eğmeruk,
Kör yılan.

Kör yılangillerden, solucanla beslenen, yılana benzer, ayaksız bir sürüngen (Typhlops vermicularis).

Ortalama 20 cm uzunluğunda, kuyruğu topuz biçiminde, insanlara zararı olmayan gri renkli kör yılan adı.

Zehirsiz kısa boyda bir yılan türü.
Kısa ve düz kuyruklu zehirsiz bir çeşit yılan,

Bugün Trabzon ve Rize’de kör yılana verilen ad, Angona.
Diğer yılan türleri için Türkçe ilan (yılan) kelimesi kullanılır.  Angona dışındaki tüm yılanlar ise ofidh “yılan” olarak isimlendirilir. 
Yunanca fidi, yılan.

Kaynak: fotoğraf lar http://www.turkherptil.org/ galerisinden alınmıştır.