Kuran'ın otuz bölümünden her biri ...

Cüz,
Kur'ân-ı Kerim'in otuzda bir parçası.
Kısım, parça. Bir şeyin bir parçası.
Kitab forması.
Küllün mukabili.

Kanaat. 
İktifâ eylemek.
Düğümü sağlam yapmak.
Bir şeyi pekiştirip muhkem kılmak.
Kız evlâdı.