Uyuz olmaktan duyulan korku ...

Akarofobi, (İng. acarophobia).
Kaşınmaktan veya kaşındıran böcekten korkma 
Akar, böcek ve solucan gibi küçük canlılardan korkma durumu.
Uyuz olmaktan duyulan korku,
Uyuzlu kişilerde görülen ve yoğun kaşıntıyla ortaya çıkan bir korkudur.