Muş yöresinde, odun ya da eşya taşımakta kullanılan kızağa verilen ad...Tahuk,
Kızak,
(Osm. Kroshet, Alm. Schlitten, İngilizce, Luge).
Kar veya buz üzerinde kayarak yol alan tekerleksiz taşıt.

Kar ve buz üzerinde, insan ve eşya naklinde kullanılan tekerleksiz taşıt. Deniz araçlarının yapıldığı ve tamir edildiği tersanelerde gemilerin suya indirilmesi veya sudan çekilmesi için kullanılan tertibata da kızak denir. 

 Kızağın ilk defa dünyanın neresinde ve kaç yıl önce kullanıldığına dair elde kesin bilgiler yoktur. Bazı kazılarda bulunanlardan kızakların yedi bin senelik mazisi olduğu tahmin edilmektedir. İlk önceleri yük taşımak için yapıldığı zannedilen kızaklar zamanla insan taşımak için de kullanıldı. Kışı uzun ve şiddetli geçen kuzey ülkelerinde taşıt aracı olarak kullanılır. Kızakların çekiminde köpek ve Özellikle ren geyiklerinden çok istifade edilir; bazı yerlerde at kullanılır. Buz tutan göllerde yelkenlisinden de istifade edilir. Sert vesağlam malzemeden yapılanların yanında alüminyumdan da yapılanlar vardır. Maden ocaklarında değişik tipte olan kızaklardan faydalanılır.

Ağaç tablaların kamburlaşmaması için liflere dikey konumda açılan kanala geçirilen uzun parça. 
Ambalajın dibine uzunluğuna çakılan, hem dip levhası elemanlarının tutturulmasını hem de ambalajın yerde kolayca kaymasını sağlayan kereste parçası. 
Tersanelerde üzerinde gemi yapılan, onarılan veya gemiyi suya indirip sudan çıkarmaya yarayan ızgara.
Biçilen ekini harman yerine çekmekte kullanılan dağdan ot ya da taş getirmekte kullanılan tekersiz araç.