"Alacakaranlıktaki Ülke", "Deniz, Unutma Adını", "Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi" gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz ...

Ahmet Erhan,
"Alacakaranlıktaki Ülke", "Deniz, Unutma Adını", "Çağdaş Yenilgiler Ansiklopedisi" gibi kitaplarıyla tanınmış şairimiz.