Su birikintisi, gölcük ...

Eyeç,
Su birikintisi, gölcük.
Azmak,
Su birikintisi, (puddle),
Gölcük, 
Gölet,
Buget,
Bataklık,