Toplanıp konuşma, danışma ...

Cor,
Toplanıp konuşma, danışma,
Danışma,
Danışmak işi,
Müşavere,
İstişare,
Müzakere,
Meşveret,