Çankırı yöresinde bir oyun havasına verilen ad ...


Topal koşma,
Çankırı bölgesinde bir oyun havasına verilen ad.
Çankırı yöresinde bir oyun havasına verilen ad.
Çankırı'da bir raks havasına da topal koşma derler.


Sana öğreteyim (Topal Koşma)

Sana öğreteyim de dağdan aşmayı
Bir sen söyle bir ben topal koşmayı

Dağdan dağa aşmayınan yol olmaz
Altın yere düşmeyinen pul olmaz

Bir yiğit de bir dilberi severse
Bir gececik olmayınan dul olmaz


Yiğidin başına gelmedik olmaz
İş başa gelince çekilir böyle

Ben de bildim bahtım olmadığını
Dahi çilelerim dolmadığını

Ellerin beğenip almadığını
Getirdin başına dert ettin felek

Aşık Mümin Meydani - Kastamonu


Çankırının Halk oyunları;
Çift basma, Hora-Horo. 
Alaylar oyunu, Cilt ayak, Çift  basma,
Topal koşma, Üç ayak

Alay -Halay,
Çankırı Zeybeği,
Hacer oyunu, Helisa oyunu,
Kasap, Kaşık oyunu, Kürdün kızı,
Sepetçioğlu Zeybeği ,
Şikirdim,
Topal koşma,
Üç ayak - Halay.