Kesilmiş ekşi sütten yapılan bir tür rakı ...

Araka, 
Kesilmiş ekşi sütten yapılan rakı. 

"Araki" veya "ariki" sözcüğünden rakı sözcüğü türetilmiştir. Arapçada terleme anlamına gelen "araka", ter anlamına gelen "arak" tan türemiştir. Eski dönemde rakı tutkunlarına "arak-nuş" adı verilmiştir. Aslan sütü olarak da bilinen rakının bu ismi ise, Osmanlı devrinde rakı gügümlerinin üstündeki aslan kabartmalarına dayanıyor.
Pirinç ve şeker kamışından elde edilen bir tür rakıya arak denir.

Kesilmiş süt ' e kesük veya teleme denir. Bunlardan yani kesilmiş sütten yapılan çökelek' e de dolaz denir. Aynı şekilde bu tür kesilmiş sütten yapılan rakıya ise araka denir. Benzer şekilde kesilmiş sütten yapılan peynir' e ise teleme peyniri denir. Bütün mesele sütün kesilmiş olması yani süt kesilince sütün üstünde koyu bir bölüm oluşur. Bu bölüme kesmik denir. 

Ayrı bir anlam ifade eden araka kelimesi ise rumcada, İri taneli bezelye demektir. Eski osmanlıcada ise arak anlamı için aşağıdaki manalar ifade eder. Böylece araka kelimesinin araka ile ilişkisi ortaya çıkar.

Arak;
Ter, rutubet.
Dağdaki yol.
Çukur.
Deve izleri.
Sıra sıra olan şey.
Zenbil.
Menfaat, sevab, karşılık.
Süt.