Anlam yükletilen şey ...

İm,
Anlamlı iz,
Anlam yükletilen şey,
İşaret.
Alamet.
İm, (İng. signal).
Fiziksel bir olaya bağlı olan ve veri taşıyan, zamana bağımlı bir değer.
Bir şeyi belli etmek ya da başkalarından ayırmak için kullanılan biçim, çizgi ya da resim.