Bol, sık, gür ...

Gümrah, (Farsça).
Aşırı derecede büyümüş,
Deli dolu, gür akan (su). 
Yüksek, kuvvetli (ses). 
Uzun, sık ve dalgalı (saç).
 Yolunu şaşırmış. 
Doğru yoldan sapmış.
Bol, gür.