Tercüman ...

Dilmaç,
Çevirmen,
Frn. traducteur/trice,
Alm. dolmetscher, übersetzer,
İng. translator, interpreter; dragoman.
Mütercim,
Tercüman,
Terceman,
Terceme eden.
Bir dilden başka bir dile çeviren.
Bir yazıyı, kitabı ya da konuşmayı bir dilden başka bir dile çeviren kimse, dilmaç, tercüman, mütercim.
Birisinin veya bir şeyin maksadını anlatmaya, bir şeyi tasvir ve ifadeye vasıta olan.

Dragoman, (Osmanlılarda). 
Göze görünen bir olayın, durumun veya biçimin anlamını dile getirmek.
Tercümanın diğer bir anlamı; Bektaşilerin sofra, çırağ ve sair işlerden evvel okudukları dualar ve mukaffa sözler.
Bir dilde yazılı bir metni, başka bir dile çeviren kişidir.