Ulaştırma, eriştirme ...

İblağ, (Arapça).
İsal,
Münakalat,
Ulaştırma, eriştirme. 
Bir şeyin miktarını tamamlama.
Ulaştırma, eriştirme, eriştirilme.
Artırma, yükseltme. 
Bir şeyi (bir yere, bir kimseye) iblağ etmek, onu (bir kimseye, bir yere) eriştirmek, ulaştırmak. 
Bir şeyi bir değere iblağ etmek, onu belli bir değere ulaştırmak, yükseltmek.
Ulaştırmak, vasıl etmek. 
Yetiştirmek.