Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova...

Gerdel, (Rumca)
 
Süt vb. şeyler koymaya, hayvanlara yem vermeye yarayan kova biçiminde tahta veya deriden kap. 
Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç ya da pirinç çemberli tahta kova.

Gemilerde temizlik işlerinde kullanılan, saç veya pirinç çemberli tahta kova.

Gemi ve teknelerde kullanılan tahta kova. 
Ağaçtan oyularak yapılan yuvarlak tekne.
İçine süt sağılan helke.

Gerdel kelimesinin diğer anlamları;
Rize ve çevresinde, "ineğe verilen yemin konulduğu tahta kap"