Allah' ın birliği ve bölünmezliği ...

Ahadiyet,
Ahaddiyet,
Ehaddiyet,
(Ahadiyet) 
Allah'ın her bir şeyde kendine ait birlik tecellisi. 
Ehadiyyet, her bir şeyde Halikı Külli Şey'in ekser esmâsı tecelli ediyor demektir. 
Mesela: Güneşin ziyası, bütün zemin yüzünü ihata ettiği haysiyeti ile vahidiyyet misâlini gösterir ve her bir şeffaf cüz'de ve su katrelerinde, güneşin ziyası ve harareti ve ziyasındaki yedi rengi ve bir nevi gölgesi bulunması ehadiyyet misâlini gösterir. Ve her bir şeyde, hususan zihayatta ve bilhassa her bir insanda o Sani'in ekser esması onda tecelli ettiği cihetle ehadiyeti gösterir.

Rahmaniyyet,
Cenab-ı Hakk'ın Rahman oluşu.