Çıplak, yoksun ...

Ari,
Tırıl,
Dal,
Üryan,
Soyunmuş durumda olan vücudun resmi, nü. 
Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bulunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak:
Saçsız (baş). 
Üzerinde yaprak olmayan:
İçinde gerekli eşya bulunmayan: 
Yoksul (kimse),
Yalın, süssüz.
Fakir, züğürt olan (kimse).