En çok yeni doğanlarda görülen bir tür enfeksiyon ...

Listeriyoz, ( Latince Listeriosis )
Listeria etkeniyle kontamine gıdaların tüketilmesiyle meydana gelen enfeksiyöz hastalık.