Hindistan'da kurulan Gurkanlı devletinde eyaletlerin yöneticilerine verilen ad ...

Subedar,
Nevab,
 
Her eyalette sonradan nevab adı verilen bir vali (subedar),  vardır.