Kimi kumaşların yüzeyindeki ince tüy ...

Hav,
Ülger,
Kadife, şeftali vb.nin üzerinde bulunan ince tüy. 

Kadife, çuha, yün vb.nin yüzeyindeki ince tüy, ülger. 
Çuha ve buna benzer kumaşların ters yüzlerinde bulunan tüy.
Şeftâli gibi bazı meyvelerin üzerlerinde bulunan ince tüy.

Tüy, ince tüy.
Yüzeydeki incecik, tüyümsü örtü.