Açılma, açıklık ...

Küşayiş, (Farsça).
Eski dilde.
Açıklık, ferahlık.
Açılma,