Zerdüşt inancının önemli dinsel metinlerinden biri…