Küfürbaz ...

Taan,
Kaba sövgüleri çok kullanan, ağzı bozuk.
Hoş görmemek. 
Kötülemek. 
Ta'n.
Birisinin ayıp ve kusurlarını beyan etmek.
Küfretmek.
Küfür, (Ar. kufr).

Muhalifin iddialarını çürütmek.
Vurmak.
Duhul etmek, dâhil olmak, girmek.
Kınama ünlemi.
Tahin.