Saygınlık ...

Fahamet,
Fehâmet, (Arapça).
(Osmanlıca ulüvv-i şân.)
Fahimlik, ululuk. 
İtibar, kıymet, değer.
Büyüklük. 
Kadr ü şânı yüksek. 
Eskiden büyük zatlara veya sadrazamlara karşı kullanılan hitab şekli idi. 
(Fehametli Sultânım... gibi) ,


Ululuk, büyüklük, azamet.
Sadrâzamlara, Mısır hidîvi ve hükümdarlık hânedanı mensuplarına, yarı müstakil hükümet ve emirlik başında bulunanlara verilen resmî unvan.
Yegâne müracaat edilecek en büyük makam.