Müzikte yanlış çalmaya ya da söylemeye verilen ad...

Detone, (Fr. détonné).
Kusurlu.
Müzikte yanlış çalmaya ya da söylemeye verilen ad.
Müzikte sesin düşmesine ya da çalgıda ton dışına çıkmasına verilen ad .

Detone, (Osm. perdesizleşme ),
Bir eserin icrası sırasında, bulunulması gereken perde frekansının dışına çıkılması.

Detone (olmak) : 
Fransızca (patlamak, infilak etmek; falso yapmak, perdeyi şaşırmak). 
Mecaz anlamında, aykırı düşmek. 
Daha çok müzik alanında kullanılan bu kelime perdesizleşmek veya perdesi bozulmak demektir.