Osmanlı devletinin kuruluş yıllarında büyük başarılar gösteren ve türbesi Bursa'da olan ünlü Türkmen Dervişi ...

Geyikli Baba,
Mutasavvıf.

Keşiş, yani Uludağ eteklerinde geyiklerle haşır neşir olup, istediği yere geyiğe binerek gittiği için, Geyikli Baba diye meşhur olmuştur.


Orhan Gazi devri Osmanlı evliyasındandır. Azerbaycan'ın Hoy şehrinde doğdu. 1275-1350 (H.674-750) yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Bağdatlı Şeyh Ebü'l-Vefa hazretlerinin yolundan feyz aldı. Aynı yoldaki Baba İlyas Horasani'den ilim öğrendi. Zahiri, batıni ilimlerde ve tasavvuf yolunda kemal derecesine ulaştıktan sonra Rum ülkesine geldi.  Anadolu'nun en uç bölgesinde İslâmiyeti yaymak için çarpışan ve gayret eden Osmanlı mücahid gazileri arasına katıldı. 

Bursa'nın fethi sırasında bir geyiğe binmiş ve elinde altmış okkalık bir kılıç olduğu halde en ön saflarda çarpıştı. Kalenin fethinde pekçok kerametleri görüldü.
Geyikli Baba'nın türbesi, Bursa'nın Gürsu ilçesine bağlı Babasultan köyündeki külliye içindedir. Türbenin yanındaki caminin avlusunda bulunan ulu çınarın Bursa'daki sarayın kapısında mevcut çınarla aynı zamanda dikildiğine inanılır.