Sesle yapılan duyuru ...

Anons, (Fr. annonce).
Sesli duyuru.
Duyuru, 
İlan,
Sesli yapılan açıklama, 
Bilgilendirme. 
Halka sözle veya yazı ile verilen kısa haber. 


Tellal,(İng. auctioneer ),
Dellal,
Herhangi bir şeyi, olayı veya bir şeyin satılacağını halka duyurmak için çarşıda, pazarda yüksek sesle bağıran kimse, çağırtmaç.

Megafon, (Fr. mégaphone).
Sesi yükseltip uzağa iletmeye yarayan koni biçiminde alet.