Çin' in Sinkiang bölgesinde bir göl ...

Ebi,

Altay ve Tanrı dağları arasında uzanan Cungarya Havzası, 380.000 km2 saha kaplar. Batı kesimindeki yamaçlar 500 m. ve havzanın orta kesimindeki Ebi gölü 198 m. yükseklikte, 1070 km2 yüzölçümüne sahiptir. 

Çin' in Sinkiang bölgesi, ülkenin batısında özerk bir bölgedir. Kuzeydoğuda Moğolistan Halk Cumhuriyeti, doğuda Kansu, güneydoğuda Tsinghai eyaletleri, güneyde Tibet, güneybatıda Jammu, Keşmir ve Afganistan, batı ve kuzeybatıda ise Tacikistan, Kırgızistan ve Kazakistan’la sınırlanır. 

Cungarya Havzası’nda yer yer sabitleşmiş kumullar görülür. Ülkenin yüzölçümü 1.647.000 km, nüfusu 13.082.000, merkezi Urumçi; diğer önemli kentleri Kaşgar, Yarkent, Hotan, Aksu ve Kulca’dır. Genellikle yüksek bir plato düzlüğüyle kaplı olan Sinkiang, üç yanından yüksek sıradağlarla çevrilmiştir.

Güneyde Kunlun, güneybatıda Pamir, batıda Tienşan, kuzeybatıda Aladağ, kuzey ve kuzeydoğuda Altaylar yer alır. Orta kesiminde geniş Taklamakan Çölü yer alır. Kaynaklarını çevredeki yüksek dağlardan alan birçok akarsu bu çöl alanına iner ve orada gittikçe zayıflayarak kumlar arasında ya da tuzlu göl ve bataklıklarda son bulur. Bunlardan göllerden en önemlileri Bakraç-Bağraş Gölü ile güneydoğuda Lop Nor’dur. Diğer bir önemli gölü Ebi gölüdür.