Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek ...

Pan,
"Bütün, karşı" mânasına kelimenin başına getirilerek kullanılır.
Yapısına girdiği sözcüğe "bütün, tam" anlamı katan yabancı önek.
Yunanca birlik, bütünlük, bütün, tam anlamlarına gelen ön ek.
Yunanca'da bütün, tam anlamlarına gelir.