Erkek ya da dişi üreme hücresi ...

Gamet, (Fr. gamète, İng. gamet ),
Erkek veya dişi üreme hücresi.
Eşey hücresi .
Eşeylikgözesi.
Cinsiyet hücresi.
Dişi ve erkek cinsiyet hücreleri olan ovum ve spermatozoa.
Hayvanlarda sperma hayvancığıyla yumurtacık birer gamettir.

Döllenme olayında karşı cinsten bir gametle birle­şerek yeni bir birey ya da Zigot mey­dana getirebilen eşeyli üreme hücresidir. Spermatozoit erkeklerdeki gametin adıdır. Er­keklerde testislerde (erbezlerinde) ve ka­dınlarda yumurtalıklarda oluşan hücrelere gamet denir.