Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde ...


Antikor, (Fr. anticorps, İng. antibody).
Antikor (Farsça).
Muzad-ı cisim (Osmanlıca).
Bağışan,
Yunanca anti: karşı; corp: vücut,

Hastalık etkenlerini zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı madde  
Hastalığa sebep olan etkenleri zararsız duruma getirmek için vücudun çıkardığı protein yapılı madde.
Vücuda giren hastalık mikroplarını zararsız kılmak için organizmanın bir kanun-u İlahî ile çıkardığı madde.
Vücuda giren her hangi bir yabancı maddeye karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleridir. 

Antikorlar, bir antijen uyarısına yanıt olarak, hazırlanmış olan proteinlerdir.
 
Özel bir antijene cevap olarak B lenfositleri ve plazma hücreleri tarafından meydana getirilen ve bağışıklıktan sorumlu olan glikoprotein yapısındaki maddeler. 

İmmunoglobulinler (IgG, IgM, IgA, IgD ve IgE tipleri) ve bunların alt grupları gibi kazanılmış bağışıklık elemanları. 

Vücut, virüs ve bakteri gibi yabancı bir istilacı ile karşılaştığında, immün(bağışıklık) sistem, derhal hücresel veya antikor savunucuları vasıtasıyla; yabancı maddeyi etkisiz hale getirmek için bir yol aramaya başlar.