Japon müziğine özgü, bambudan yapılan bir tür flüt ...


Oteki,
Oteki,
Japon müziğine özgü bir tür bambu flüt.Nokan,
Japon müziğine özgü bir tür flüt,
 
Şakuhaçi (Shakuhachi), 
Japon Bambu flüt,
55 cm uzunluğunda bir flüt ile yapılan müzik türüdür. Çalgının adı eski Japon uzunluk biriminden gelmektedir.
Hiçiriki, Japon müziğine özgü kısa ve çift kamışlı nefesli çalgı,